Styret

Styret i KC Askim for året 2014 – 2015

President                         Bjørn Kolstad                         934 11 605

Visepresident                Trond Søhagen                       917 85 268

Kasserer                          Gunnar Sten Johansen       909 11 398

Sekretær                         Anders Odalen                        906 13 947

Forrige president        Olav Rikard Haugen             952 08 588