Kiwanis’ prinsipper

Kiwanis har 6 prinsipper

  1. Prioritere menneskelige og indre livsverdier foran materielle goder.

  2. Oppmuntre til å leve etter Den Gyldne Regel: «Gjør mot andre det du vil at andre skal gjøre mod deg».

  3. Arbeide for høy sosial, yrkesmessig og foretningsmessig skikk.

  4. Bidra til å utvikle et samfunnsansvar basert på omtanke og hjelpsomhet.

  5. Bidra til å skape varige vennskap og bygge om et bedre samfunn for alle.

  6. Bidra til å skape og bevare en sunn offentlig opinion som leder til økt samfunnsansvar og rettferdighet.