Hvordan bli medlem

Har du lyst til å

  • gjøre noe positivt for samfunnet ?
  • hjelpe med tiltak for barn og ungdom ?
  • hjelpe med tiltak for eldre ?
  • hjelpe med tiltak for vanskeligstilte ?
  • støtte internasjonale humanitære prosjekter ?

Det er mange fordeler ved å være medlem av en klubb. Det er et fellesskap med likesinnede, kameratskap og godt miljø, et godt sosialt nettverk og anledning til å hjelpe de som trenger støtte, spesielt i lokalsamfunnet.

Slik blir du medlem i Kiwanis Club Askim.

For å oppnå medlemskap er hovedregelen at du må introduseres av en person som er medlem i en klubben (Se medlemsliste i eget menypunkt).

Kjenner du ingen Kiwanianer ? Dette er ikke noe problem, ta kontakt med KC Askim og fortell at du vil bli med. (Se kontaktinfo i eget menypunkt).

Du blir invitert til å delta på noen møter for å bli bedre kjent med hva vi gjør, hvordan vi gjør det, og samtidig blir klubben kjent med deg.

Den personen som introduserte deg eller et av medlemmene vil bli oppnevnt som din «fadder», og dersom du finner dette interessant vil fadderen sende en søknad om medlemskap for deg. Medlemskap innvilges av klubbens styre.

Kort om opptaket.

Opptaket foregår ved en enkel, men stilig og minneverdig seremoni, helt uten mystiske ritualer eller prøvelser. Det eneste du må svare for er om du godtar Kiwanis Prinsipper . På den måten blir din inntreden i klubben markert på en verdig måte. Du vil bli orientert om Kiwanis og om aktiviteter, prosjekter og virksomheten i klubben i nødvendig utstrekning.

Vi ser frem til å møte deg !